Lezingen

 

 

Er zijn momenteel geen lezingen en workshops gepland. Mijn aandacht is nu gericht op nieuwe manieren om mijn werk naar buiten te brengen. Er zijn twee nieuwe websites in voorbereiding en ik hoop binnenkort pdf’s en e-boeken te gaan uitgeven. De laatste workshop had onderstaande inhoud:

 

De ascensie van de Aarde

Thot en het tijdperk van liefde

 

Workshop door Herbert van Erkelens

 

Plaats                         Suzette Noiretstraat 36, 2033 AV Haarlem

Tijd                             9 december van 14.00 tot 17.00 uur. Deur open vanaf 13.30 uur.

Bijdrage                     € 22,-

Aanmelden                bij herbertvanerkelens (at) gmail.com of 023 – 5331088

 

 

 

Herbert: Al een jaar lang wist ik dat er rond 17 augustus 2017 iets zou gaan gebeuren. Tien jaar lang had de Aarde de tijd gehad om aan hogere frequenties te wennen. Maar dit jaar zou het dan ook echt gaan gebeuren: de ascensie van de Aarde, een proces dat door de een als een geboorte en door de ander als het einde van de wereld zou worden ervaren. Ik zat meer op die tweede lijn totdat Thot, een hoge kosmische intelligentie, mij op 31 juli via Judith Moore het volgende liet weten: ‘Weet dat datgene wat was beloofd nu begonnen is. Het wonder van de ascensie van de Moederplaneet en het behoud van het leven op deze Aarde vinden plaats door goddelijke manifestatie vanuit de heilige Bron van alle Licht.’

 

Thot ken ik al vanaf mijn negentiende, maar niet onder die naam. Nu begin ik langzaam het patroon in mijn leven te zien. Nu is het dan zover, de overgang naar de vijfde dimensie. In 1999 werd ik op die overgang geattendeerd via het medium Thea Terlouw. Daarna heb ik geprobeerd te begrijpen hoe we als mensheid een sprong gingen maken nog voorbij de inzichten van de Jungiaanse psychologie.

 

Op zaterdagmiddag 9 december wil ik hierover het een en ander vertellen om daarna samen te gaan uitzoeken wat het betekent om de regenboogbrug van de derde naar de vijfde dimensie over te steken. In mijn leven vinden vanaf begin oktober allerlei onverwachte gebeurtenissen plaats die ik probeer te verwerken. Uiteindelijk gaat het erom met ons allen een liefdevolle wereld te scheppen.

 

De graancirkel bij Sutton Hall van 17 augustus 2017.

 

Het grotere plaatje

 

Als kind wilde ik sterrenkundige worden en het geheim van de kosmos doorgronden. Toen ik natuur-, wis- en sterrenkunde ging studeren, heb ik dat plan snel laten varen. Ik ging mij verdiepen in de taal van dromen en ontdekte dat de natuur- en sterrenkunde de wereld van liefde en synchroniciteit links hadden laten liggen. Nu ben ik opnieuw in de kosmos geïnteresseerd geraakt, dankzij de graancirkels die iedere zomer over de hele wereld verschijnen. Ook het werk van grafisch kunstenaar Peter Birkhäuser laat zien dat het in de kosmos om een dialoog gaat. Maar omdat we onze ervaring van tijd losgekoppeld hebben van bewustzijn ontgaat het ons dat er een groots tijdperk in ons leven is aangebroken.

 

Gott gegenüber. Krijttekening van Peter Birkhäuser, 1973.

 

Natuurfotograaf Frans Lanting merkt voor de Smithsonian Institution op dat als je niet met de wilde dieren kunt meedansen, je een wetenschapper blijft. Dat geldt ook voor de hemellichamen en voor de grote cycli die het leven op aarde mede vorm geven. De wetenschap probeert de bewegingen in de kosmos te begrijpen, maar weet niet dat we innerlijk ermee verbonden zijn. Thot merkte dit jaar via Judith op:  ‘Ik ben de Meester van Tijd. Tijd stroomt via het kwantumbewustzijn van het heelal vanuit de Bron van Alle Bestaan. Tijd kan niet gedefinieerd worden door data of markeringen of lineaire percepties. Tijd organiseert de uitgebreide aard van de werkelijkheid in opeenvolgingen van bewustzijn die je ervaart als de reis van je ziel.’

 

Ook gaf Thot aan dat hij bereid was in Haarlem een workshop te geven rond de  ascensie van de Aarde. Toen is mij op 9 september veel duidelijk geworden. Thot is ook Hermes Trismegistus en Merlijn. Als geest van de materie is hij in de alchemie aanwezig en tegelijk is hij op de hoogte van de balans die in het universum aanwezig is. Zwarte gaten kunnen hele universa recyclen, maar dat gaat dit keer niet gebeuren, omdat wij hier op aarde voor liefde hebben gekozen. De schepping zal niet vernietigd worden, maar zich juist uitbreiden. En daarbij is Thot bereid in ons leven aanwezig te zijn:

 

‘Ik zal tot jullie komen in de nachtelijke hemel. Ik zal tot jullie komen in het zand onder je voeten. Ik zal tot jullie komen als de wind jullie streelt. Ik zal tot jullie komen met de bliksem en de donder. En ik zal spreken. Creatie is een kracht, een kracht van liefde, een intelligentie voorbij, voorbij begrijpen en toch is schepping eenvoudig als de eerste adem van een kind.’ (Zie verder: De boodschap van Thot)

 

 

 

 

 

Praktische informatie:

 

Kosten van deelname aan workshop: € 22,- over te maken op IBAN NL64 INGB 0002002015 t.n.v. H. van Erkelens, Haarlem. (BIC: INGBNL2A)

Plaats: Suzette Noiretstraat 36, 2033 AV Haarlem. Tijd: 9 december, 13.30 – 17.00 uur.

Informatie en aanmelden bij Herbert van Erkelens en Inge Teunissen via herbertvanerkelens (at) gmail.com of 023 – 5331088

 

Routebeschrijving

 

De Suzette Noiretstraat is in de Zuiderpolder heel dichtbij het NS-station Haarlem-Spaarnwoude. Er is vrij parkeren.