Nieuwsbrief 36

 

Ommezwaai

 

Toen ik de vorige nieuwsbrief op internet zette, was het 19 mei. Ik wist nog niet dat er op die dag een bladzijde in mijn levensboek omgeslagen zou worden. Ik had het wel over een stap voorwaarts die ik nog niet kende en waarbij mijn kinderen mogelijk een rol zouden spelen. Mijn dochter Kim was met het plan gekomen om e-books te gaan uitgeven. Maar onverwacht kwam er via een vriend van mij uit het Zwarte Woud een email binnen waarin Evangeline Rand, een Jungiaans psychologe uit Canada, om nadere informatie vroeg over een bezoek van theoretisch fysicus Wolfgang Pauli aan India.

Meer lezen

Nieuwsbrief 35

 

Bevrijdingsdag 2017

 

Nu de bruiloft van mijn zoon David en zijn lieve Lena voorbij is, besef ik beter hoe nauw mijn leven met mijn eigen familie verbonden is. Ik kan wel filosoferen over graancirkels en het geheim van het heelal, maar mijn bemoeienis met het onbewuste is voortgekomen uit familieomstandigheden. Vandaar dat ik in de nacht van 4 op 5 mei gedroomd heb van mijn ouderlijk huis in Heiloo. Dat huis had een schilderij van Peter Birkhäuser ten geschenke gekregen. Daarvoor moest de inboedelverzekering verhoogd worden. Het was een kostbaar geschenk.

Meer lezen

Nieuwsbrief 34

 

Het ontwaken van de schone slaapster

 

Eindelijk is het zover. Ik ga op 8 april in Breda een lezing over graancirkels houden. Dat heb ik jarenlang niet gedaan, omdat ik geen onderzoek naar graancirkels verricht. Maar ik heb dankzij Johan Keijser wel een uitgebreid archief met graancirkels uit de periode 2001 tot en met 2008. Het medium Judith Moore heeft mij in staat gesteld dat archief uit te breiden naar de jaren 2009 tot en met 2011. Zelf heb ik met mijn vrouw Inge de graancirkels van 2012 bezocht. En aan het eind van dat jaar zou lineaire tijd ophouden te bestaan. Dus ik had een mooi overzicht over de jaren die aan die bijzondere gebeurtenis voorafgingen.

Meer lezen

Nieuwsbrief 33

 

De symmetrie van natuurkunde en liefde

 

Fysici in het onderzoeksinstituut CERN bij Genève zijn al een hele tijd bezig de Large Hadron Collider (LHC) op te starten naar een energieniveau dat zo hoog is dat het geheim van schepping in zicht zou moeten komen. Zij hopen dan te achterhalen waaruit de lijm bestaat die de melkwegstelsels bij elkaar houdt. Op 4 juli 2012 hebben zij de ontdekking van het Higgs-deeltje wereldkundig gemaakt. Dat werd het God-deeltje genoemd. Het veld van het Higgs-deeltje is nodig om te verklaren waarom elementaire deeltjes massa hebben.

Meer lezen

Nieuwsbrief 32

 

De andere Maria

 

‘Yes, we can.  Yes, we did.  Yes, we can.  Thank you.  God bless you.  And may God continue to bless the United States of America.’ Daarmee eindigden de acht jaren dat Barack Obama president was. En wat nu? Gaat God voort de VS te zegenen? God hield zich daar al niet mee bezig. De toekomst van de Aarde hangt af van mensen die het licht van liefde kracht bijzetten en een nieuwe schepping manifesteren. De spirituele principes die daarbij een beslissende rol spelen zijn twee jaar geleden door mij op internet gezet en ik ben mij gaan afvragen wat hun diepere betekenis is.

Meer lezen

Nieuwsbrief 31

 

De verboden Bruid

 

Rond mijn 40e koesterde ik de illusie dat ik de wetenschap zou kunnen veranderen. Ik had ontdekt dat de wereld gebaseerd is op synchroniciteit en dat de natuurkunde om die reden met abstracte wiskunde niet in staat zou zijn te ontdekken hoe alles in elkaar zit. Na mijn 44e moest ik noodgedwongen mijn koers verleggen en ging ik mij bezighouden met religie zonder de hoop daarin veel te bereiken. Inmiddels denk ik daar anders over. Ik heb in 2002 een boek geschreven over Jezus en de broederschap der Essenen en sinds 2008 verdiep ik mij in de wereld van Maria Magdalena. Ik voel een diepe band met haar en heb de behoefte wat ik van en over haar weet met meer mensen te gaan delen.

Meer lezen

Nieuwsbrief 30

 

Verwarrende tijden

 

Mijn vrouw Inge en ik waren nog in een voorstadje van Berlijn toen we van de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten hoorden. Het kostte nogal wat moeite om op tijd in Haarlem aan te komen om de reacties op deze verkiezing bij DWDD en het NOS journaal aan te horen. Veelvuldig viel het woord populisme. Maar wij waren op de plek geweest waar op 9 november 1989 de muur gevallen was omdat een maand eerder in Leipzig het volk in opstand was gekomen tegen het DDR-regiem. Precies 27 jaar na het vallen van de muur hebben we te maken met een man die juist muren wil bouwen. In Leipzig was het volk verenigd geweest in de naam van Christus. Nu hebben we te maken met schimmige politieke bewegingen die zich op het volk beroepen maar niet in naam van Christus. Vandaar dat de gevolgen heel anders kunnen uitpakken.

Meer lezen

Nieuwsbrief 29

 

De dans van Venus, de Zon en de Maan

 

Het is inmiddels tien jaar geleden dat mijn boek De dertien tonen van de schepping verscheen. Ik had het geschreven vanuit mijn wens meer te weten te komen over het aanbreken van het tijdperk van de Waterman. Ook wilde ik meer weten over onze overgang naar de vijfde dimensie van mededogen, onvoorwaardelijke liefde en synchroniciteit. Ik liet mij leiden door de Koningin van de Nacht die in een krijttekening van Peter Birkhäuser is weergegeven als een godin die met het gezicht van een kat uit de zee van het onbewuste oprijst en op haar voorhoofd een lichtgevend diadeem heeft met de symmetrie van vijf.

Meer lezen

Nieuwsbrief 28

 

De terugkeer van liefde

 

Toen de zomer eindelijk begonnen was, gebeurde er iets opmerkelijks. Ik was bezig voor 3 september een workshop met het medium Judith Moore te organiseren met als titel ‘Galactic Thirteen Time Spell and the Mirror of Reality.’ Volgens de telling van de Maya-kalender die is geïntroduceerd door José Argüelles zou de workshop plaatsvinden op 11 Spiegel. Volgelingen van Argüelles spreken van Witte Spectrale Spiegel. Mijn suggestie aan Judith was geweest om iets te doen rond het getal 13. Twee dagen na 11 Spiegel zou het 13 Zon zijn en die dag vertegenwoordigt binnen de Tzolk’in, de heilige Maya-kalender, de hoogste spirituele energie.

Meer lezen

Nieuwsbrief 27

 

Het getal Fu

 

Er is eindelijk een roman verschenen die veel raakvlakken met mijn werk vertoont. Ik had het lange tijd niet door omdat de schrijfster, Ayu Utami, in Indonesië werkzaam is. Haar boek Bilangan Fu verscheen in 2008. De vertaling in het Nederlands, Het getal Fu, verscheen in 2012. Toen was ik bezig om uit te zoeken hoe je via wiskunde menselijk bewustzijn kunt beïnvloeden. Ik wist dat ons decimale stelsel, gebaseerd op negen verschillende cijfers en de nul, onze kijk op de wereld beperkt. En ik had niet in de gaten dat er een roman verschenen was waarin een zekere Suhubudi het als zijn levenstaak ziet ons uit dit stelsel te bevrijden.

Meer lezen