Nieuwsbrief 38

 

De Aarde is klaar voor vrede

 

Eindelijk is het zover. De overgang naar een nieuwe wereld van vrede gaat beginnen. Op 31 juli trok ik een Goddess Card uit het pak van Doreen Virtue. Moeder Maria verscheen met de mededeling: ‘Expect a Miracle.’ Nog diezelfde avond stuurde Judith Moore mij een audiofile toe waarop de god Thoth de aanstaande ascensie van de Aarde aankondigde. Hij had om dit proces te bespoedigen een gouden weefsel gefabriceerd van de frequenties van de Tafel van Smaragd. Dat was de mantel van licht:

 

‘Weet dat datgene wat was beloofd nu begonnen is. Het wonder van de ascensie van de Moederplaneet en het behoud van het leven op deze Aarde vinden plaats door goddelijke manifestatie vanuit de heilige Bron van alle Licht. Elke orkestratie van trilling van energie in de meestercodes draagt bij aan de mantel van licht.’ Nodig is nu een groep mensen die al in de vijfde dimensie van onvoorwaardelijke liefde en mededogen leven:

 

‘Er is een overvloed aan bewustzijn van liefde in de materiële werkelijkheid via de wezens van licht die deze mantel van licht via hun lichtlichamen in hun realiteit kunnen overbrengen. De mantel van licht zal het weefsel van de realiteit in het materiële vlak verlichten en met de harmonieën van Gouden Genesis door de kwantummechanica van tijdruimte vloeien.’

 

De god Thoth met de Ankh, symbool voor leven.

 

Gouden Genesis is een term die op goddelijke synchroniciteit betrekking heeft. De eerste workshop in Haarlem met Judith van april 2010 draaide al om de vraag onder welke omstandigheden er een gouden tijdperk kon aanbreken waarin synchroniciteit, het principe van het zinvolle toeval, zich moeiteloos zou kunnen manifesteren. Kort daarop in mei legden de Elohim van Vrede uit wat daarvoor nodig was. Volgens Genesis hebben de Elohim (vertaald als God) ons geschapen naar hun beeld. En nu werken ze aan Gouden Genesis. Wat we daarvan merken is een nieuw levensritme:

 

‘Jullie hebben de mogelijkheid om als individuen in het oog van de storm te zijn en door deze aanpassing aan de vaardigheden van het nieuwe ritme zullen jullie merken dat jullie effectiever zijn in je spirituele dienst om lijden te verlichten. Want als je eenmaal het ritme en de wijze van zijn onder de knie hebt die in harmonie is met de universele levenskrachtenergie, zal het bewijs van goddelijke synchroniciteit in je leven je keuzes gaan ondersteunen…. Maar degenen die nog steeds kiezen voor haat en hebzucht, zullen het bewijs van het gebrek aan ritme voelen en het gebrek aan steun door het heelal, omdat de aard van de vrije wil op de planeet is veranderd.’

 

Deze tweede groep mensen krijgt het moeilijker, omdat het nu wel consequenties voor hen heeft dat hun handelen niet in overeenstemming is met de balans van de Universele Wet. Daardoor zal de chaos in de wereld verder toenemen. Vandaar dat het van belang is ons te richten op het nieuwe energieveld dat naar de Aarde gekomen is en gekenmerkt wordt door de Harmonie van Eén.

 

Het geschenk van de Elohim van Vrede. Nether Wallop, 6 juli 2010.

Bron: The Wiltshire Crop Circle Study Group

 

In juli 2010 hebben de Elohim van Vrede ons een Tempel van Vrede geschonken in de vorm van een graanformatie. Het leek mij verstandig om die formatie op te nemen in de appendix van Maria Magdalena. Profetes van het levende verbond. En nu heb ik er zelf profijt van. De Pleiadische Elohim van Vrede merkten bij hun eigen geschenk op:

 

‘De Aarde is klaar voor de grote vrede. Jullie zijn klaar voor deze vrede, weest haar. Jullie hebben nu lang genoeg voor de vrede gebe­den, nu is de tijd van de grote vrede. Deze vrede is niet een plaats die je zoekt, maar een plaats die jou zoekt. Het is de oproep van de Eeuw van Eenheid… Deze vrede stroomt vanuit de formule van de graancirkel door jullie wereld heen. Het is een alchemistische har­monie. Net zoals jullie lichaam voeding ontvangt van het levensbloed, ontvangt jullie wereld voeding van het geschenk van deze tempel van vrede. Dit gebeurt simpelweg in het NU, simpelweg omdat jullie er klaar voor zijn.’

 

Als we er toen al klaar voor waren, dan zeker ook nu, zeven jaar later. Daarom heb ik zo snel mogelijk gevraagd of het Soefi-huis in Haarlem op 9 september a.s. beschikbaar is voor een workshop waarbij Thoth ons via Judith de mantel van licht kan overhandigen. Zelf zal ik toelichting geven bij dat begrip Gouden Genesis. Het is de sleutel tot vrede op aarde en daaraan is onze planeet ook toe. De chaos in de wereld is de keerzijde van de hogere frequenties die ons nu vanuit hogere dimensies bereiken.

 

 

Herbert van Erkelens

12 augustus 2017

 

 

Nadere details over Open Huis en workshop: Komende events

 

 

Het geheim van Maria Magdalena

 

Het is nog maar kort bekend hoe het leven van Maria Magdalena verbonden is met Shashara, haar Ethiopische moeder, en met Mary Rose, haar zevende kind. Shashara groeide in afzondering op in een klooster in het noorden van wat nu Ethiopië heet. Ze was afgezonderd van het geweld dat een normale samenleving kenmerkt en ze trouwde met een oudere man die Yosef heette. Deze was uit Egypte afkomstig en stamde onder meer af van Echnaton en Nefertiti. Hun verbintenis droeg vrucht. Maar het leven van Shashara zou tragisch eindigen en ze kon alleen van haar diepe wonden genezen door als Mary Rose bij haar eigen dochter herboren te worden.

Meer lezen

De Graal en fractale geometrie

 

Toen ik in mei 2009 een lezing voorbereidde over onze transformatie naar hoger bewustzijn, verdiepte ik mij in een boodschap die Steve Rother in 2002 van een groep engelen had ontvangen. Een van de uitspraken daarin had ik graag willen begrijpen. Want die ging over de gulden snede, een verhouding dicht in de buurt van 1,608. De gulden snede kan benaderd worden door de verhouding van opeenvolgende Fibonacci-getallen. Over de gulden snede zelf wordt beweerd:

Meer lezen

De boodschap van Thoth

 

Altijd heb ik gedacht dat bij mij lineair bewustzijn vroeg is ontwaakt, omdat ik op heel jonge leeftijd kon klok kijken. Maar nu heeft mijn cranio-sacraal therapeute vastgesteld dat mijn rechterhersenhelft in belangrijke mate de dominante hersenhelft is. En die hersenhelft is met kwantumbewustzijn verbonden. Kwantumbewustzijn gebruiken we bij de verwerking van klank en kleur, terwijl we lineair bewustzijn nodig hebben om een volgorde in de tijd vast te stellen. We hebben beide vormen van bewustzijn nodig, maar die zijn niet altijd voorhanden. Bij mensen met autisme is een blokkade aanwezig die het voor hen moeilijk maakt om het lineaire bewustzijn van de linkerhersenhelft te ontwikkelen.

Meer lezen

Nieuwsbrief 31

 

De verboden Bruid

 

Rond mijn 40e koesterde ik de illusie dat ik de wetenschap zou kunnen veranderen. Ik had ontdekt dat de wereld gebaseerd is op synchroniciteit en dat de natuurkunde om die reden met abstracte wiskunde niet in staat zou zijn te ontdekken hoe alles in elkaar zit. Na mijn 44e moest ik noodgedwongen mijn koers verleggen en ging ik mij bezighouden met religie zonder de hoop daarin veel te bereiken. Inmiddels denk ik daar anders over. Ik heb in 2002 een boek geschreven over Jezus en de broederschap der Essenen en sinds 2008 verdiep ik mij in de wereld van Maria Magdalena. Ik voel een diepe band met haar en heb de behoefte wat ik van en over haar weet met meer mensen te gaan delen.

Meer lezen

De Morgenster ontwaakt

 

Het is inmiddels tien jaar geleden dat mijn boek De dertien tonen van de schepping verscheen. Ik had het geschreven om één stap voorbij de Jungiaanse psychologie te zetten. Maar dat viel niet mee, omdat ik een voor mij nieuwe wereld binnenging. Ik liet mij daarbij leiden door de Koningin van de Nacht die in een krijttekening van Peter Birkhäuser is weergegeven als een godin die met het gezicht van een kat uit de zee van het onbewuste oprijst en op haar voorhoofd een lichtgevend diadeem heeft met de symmetrie van vijf. Deze godin stond rustig achter de rug van experimenteel fysicus en Nobelprijswinnaar Alex Müller toe te kijken toen hij in juni 1993 een voordracht hield over het getalarchetype vijf.

Meer lezen

Nieuwsbrief 28

 

De terugkeer van liefde

 

Toen de zomer eindelijk begonnen was, gebeurde er iets opmerkelijks. Ik was bezig voor 3 september een workshop met het medium Judith Moore te organiseren met als titel ‘Galactic Thirteen Time Spell and the Mirror of Reality.’ Volgens de telling van de Maya-kalender die is geïntroduceerd door José Argüelles zou de workshop plaatsvinden op 11 Spiegel. Volgelingen van Argüelles spreken van Witte Spectrale Spiegel. Mijn suggestie aan Judith was geweest om iets te doen rond het getal 13. Twee dagen na 11 Spiegel zou het 13 Zon zijn en die dag vertegenwoordigt binnen de Tzolk’in, de heilige Maya-kalender, de hoogste spirituele energie.

Meer lezen

De Illuminatie van Maria Magdalena

 

Het valt niet altijd mee om een apostel van Maria Magdalena te zijn. Nog erger is het om geen apostel van haar te zijn. Geleidelijk aan heb ik mij door de jaren heen een beeld van haar leven gevormd. Daarbij gebruik ik de transmissies van Judith Moore waarin Maria Magdalena zelf aan het woord is. Dan voel ik de emotie die in de woorden schuil gaat. Dankzij de pelgrimages die Judith regelmatig naar Zuid-Frankrijk maakt worden nog steeds nieuwe perspectieven zichtbaar en kan Maria Magdalena zich krachtiger uitdrukken.

Meer lezen

De dag buiten de tijd

 

In A New Formula for Creation beschrijft Judith Moore dat zij een keer een visioen had waarbij zij zich in een grote grot bevond en er een diep gevoel van verwondering en ontzag over haar heen kwam. Een grote gehoornde uil groette haar en vertelde haar dat het de Grot van Oorsprongen was. Hij vroeg haar of de mensheid klaar was voor onsterfelijkheid. Daarop sommeerde hij haar in het achterste gedeelte van de grot te kijken. Daar was een reusachtig, spiraalvormig wormgat te zien zoals in de film Contact. In die film schiet de actrice Jodie Forster er doorheen naar een andere werkelijkheid toe. Judith naderde het wormgat, maar de uil hield haar tegen:

Meer lezen

Overgave aan alomtegenwoordige harmonie

 

Wanneer was de oude schepping nu echt voorbij? Carl Johan Calleman maakt in De Maya-kalender en de transformatie van het bewustzijn een onderscheid tussen de voltoooiingsdatum van de oude schepping en het einde van de Lange Telling van de Maya’s. Hij noemt de datum van 28 oktober 2011 als het begin van een nieuw tijdperk. Vanuit de Gregoriaanse kalender bezien is ook 9 november 2011 een geschikte datum. 9 is het getal van voleinding en twee dagen later zou het met 11-11-11 het elfde uur zijn. Het solaire principe dat op 9 november centraal stond was het meesterprincipe van vrede. Met dat principe vond de overgang plaats.

Meer lezen