Nieuwsbrief 38

 

De Aarde is klaar voor vrede

 

Eindelijk is het zover. De overgang naar een nieuwe wereld van vrede gaat beginnen. Op 31 juli trok ik een Goddess Card uit het pak van Doreen Virtue. Moeder Maria verscheen met de mededeling: ‘Expect a Miracle.’ Nog diezelfde avond stuurde Judith Moore mij een audiofile toe waarop de god Thoth de aanstaande ascensie van de Aarde aankondigde. Hij had om dit proces te bespoedigen een gouden weefsel gefabriceerd van de frequenties van de Tafel van Smaragd. Dat was de mantel van licht:

 

‘Weet dat datgene wat was beloofd nu begonnen is. Het wonder van de ascensie van de Moederplaneet en het behoud van het leven op deze Aarde vinden plaats door goddelijke manifestatie vanuit de heilige Bron van alle Licht. Elke orkestratie van trilling van energie in de meestercodes draagt bij aan de mantel van licht.’ Nodig is nu een groep mensen die al in de vijfde dimensie van onvoorwaardelijke liefde en mededogen leven:

 

‘Er is een overvloed aan bewustzijn van liefde in de materiële werkelijkheid via de wezens van licht die deze mantel van licht via hun lichtlichamen in hun realiteit kunnen overbrengen. De mantel van licht zal het weefsel van de realiteit in het materiële vlak verlichten en met de harmonieën van Gouden Genesis door de kwantummechanica van tijdruimte vloeien.’

 

De god Thoth met de Ankh, symbool voor leven.

 

Gouden Genesis is een term die op goddelijke synchroniciteit betrekking heeft. De eerste workshop in Haarlem met Judith van april 2010 draaide al om de vraag onder welke omstandigheden er een gouden tijdperk kon aanbreken waarin synchroniciteit, het principe van het zinvolle toeval, zich moeiteloos zou kunnen manifesteren. Kort daarop in mei legden de Elohim van Vrede uit wat daarvoor nodig was. Volgens Genesis hebben de Elohim (vertaald als God) ons geschapen naar hun beeld. En nu werken ze aan Gouden Genesis. Wat we daarvan merken is een nieuw levensritme:

 

‘Jullie hebben de mogelijkheid om als individuen in het oog van de storm te zijn en door deze aanpassing aan de vaardigheden van het nieuwe ritme zullen jullie merken dat jullie effectiever zijn in je spirituele dienst om lijden te verlichten. Want als je eenmaal het ritme en de wijze van zijn onder de knie hebt die in harmonie is met de universele levenskrachtenergie, zal het bewijs van goddelijke synchroniciteit in je leven je keuzes gaan ondersteunen…. Maar degenen die nog steeds kiezen voor haat en hebzucht, zullen het bewijs van het gebrek aan ritme voelen en het gebrek aan steun door het heelal, omdat de aard van de vrije wil op de planeet is veranderd.’

 

Deze tweede groep mensen krijgt het moeilijker, omdat het nu wel consequenties voor hen heeft dat hun handelen niet in overeenstemming is met de balans van de Universele Wet. Daardoor zal de chaos in de wereld verder toenemen. Vandaar dat het van belang is ons te richten op het nieuwe energieveld dat naar de Aarde gekomen is en gekenmerkt wordt door de Harmonie van Eén.

 

Het geschenk van de Elohim van Vrede. Nether Wallop, 6 juli 2010.

Bron: The Wiltshire Crop Circle Study Group

 

In juli 2010 hebben de Elohim van Vrede ons een Tempel van Vrede geschonken in de vorm van een graanformatie. Het leek mij verstandig om die formatie op te nemen in de appendix van Maria Magdalena. Profetes van het levende verbond. En nu heb ik er zelf profijt van. De Pleiadische Elohim van Vrede merkten bij hun eigen geschenk op:

 

‘De Aarde is klaar voor de grote vrede. Jullie zijn klaar voor deze vrede, weest haar. Jullie hebben nu lang genoeg voor de vrede gebe­den, nu is de tijd van de grote vrede. Deze vrede is niet een plaats die je zoekt, maar een plaats die jou zoekt. Het is de oproep van de Eeuw van Eenheid… Deze vrede stroomt vanuit de formule van de graancirkel door jullie wereld heen. Het is een alchemistische har­monie. Net zoals jullie lichaam voeding ontvangt van het levensbloed, ontvangt jullie wereld voeding van het geschenk van deze tempel van vrede. Dit gebeurt simpelweg in het NU, simpelweg omdat jullie er klaar voor zijn.’

 

Als we er toen al klaar voor waren, dan zeker ook nu, zeven jaar later. Daarom heb ik zo snel mogelijk gevraagd of het Soefi-huis in Haarlem op 9 september a.s. beschikbaar is voor een workshop waarbij Thoth ons via Judith de mantel van licht kan overhandigen. Zelf zal ik toelichting geven bij dat begrip Gouden Genesis. Het is de sleutel tot vrede op aarde en daaraan is onze planeet ook toe. De chaos in de wereld is de keerzijde van de hogere frequenties die ons nu vanuit hogere dimensies bereiken.

 

 

Herbert van Erkelens

12 augustus 2017

 

 

Nadere details over Open Huis en workshop: Komende events

 

 

Het geheim van Maria Magdalena

 

Het is nog maar kort bekend hoe het leven van Maria Magdalena verbonden is met Shashara, haar Ethiopische moeder, en met Mary Rose, haar zevende kind. Shashara groeide in afzondering op in een klooster in het noorden van wat nu Ethiopië heet. Ze was afgezonderd van het geweld dat een normale samenleving kenmerkt en ze trouwde met een oudere man die Yosef heette. Deze was uit Egypte afkomstig en stamde onder meer af van Echnaton en Nefertiti. Hun verbintenis droeg vrucht. Maar het leven van Shashara zou tragisch eindigen en ze kon alleen van haar diepe wonden genezen door als Mary Rose bij haar eigen dochter herboren te worden.

Meer lezen

Nieuwsbrief 37

 

Een onbekend heelal

 

Het viel nog niet mee om een nieuwe start in mijn leven te maken. Maar ik was voor de reis naar Wit-Rusland tot het punt gekomen waarop Thoth, de Egyptische god van de wijsheid, uitlegde dat hij de Meester van tijd was en dat tijd in zijn opvatting niet gedefinieerd worden door data of markeringen of lineaire percepties. Vervolgens kreeg ik via internet nieuwe contacten die mij inspireerden voor mijzelf te gaan uitzoeken wat de implicaties van de zienswijze van Thoth waren. Ik kwam tot de conclusie dat we in toenemende mate de werelden gaan verkennen die voorbij lineaire tijd liggen. Ook beleven we het ontwaken van het goddelijk vrouwelijke.

Meer lezen

De Graal en fractale geometrie

 

Toen ik in mei 2009 een lezing voorbereidde over onze transformatie naar hoger bewustzijn, verdiepte ik mij in een boodschap die Steve Rother in 2002 van een groep engelen had ontvangen. Een van de uitspraken daarin had ik graag willen begrijpen. Want die ging over de gulden snede, een verhouding dicht in de buurt van 1,608. De gulden snede kan benaderd worden door de verhouding van opeenvolgende Fibonacci-getallen. Over de gulden snede zelf wordt beweerd:

Meer lezen

Nieuwsbrief 36

 

Ommezwaai

 

Toen ik de vorige nieuwsbrief op internet zette, was het 19 mei. Ik wist nog niet dat er op die dag een bladzijde in mijn levensboek omgeslagen zou worden. Ik had het wel over een stap voorwaarts die ik nog niet kende en waarbij mijn kinderen mogelijk een rol zouden spelen. Mijn dochter Kim was met het plan gekomen om e-books te gaan uitgeven. Maar onverwacht kwam er via een vriend van mij uit het Zwarte Woud een email binnen waarin Evangeline Rand, een Jungiaans psychologe uit Canada, om nadere informatie vroeg over een bezoek van theoretisch fysicus Wolfgang Pauli aan India.

Meer lezen

Nieuwsbrief 35

 

Bevrijdingsdag 2017

 

Nu de bruiloft van mijn zoon David en zijn lieve Lena voorbij is, besef ik beter hoe nauw mijn leven met mijn eigen familie verbonden is. Ik kan wel filosoferen over graancirkels en het geheim van het heelal, maar mijn bemoeienis met het onbewuste is voortgekomen uit familieomstandigheden. Vandaar dat ik in de nacht van 4 op 5 mei gedroomd heb van mijn ouderlijk huis in Heiloo. Dat huis had een schilderij van Peter Birkhäuser ten geschenke gekregen. Daarvoor moest de inboedelverzekering verhoogd worden. Het was een kostbaar geschenk.

Meer lezen

De boodschap van Thoth

 

Altijd heb ik gedacht dat bij mij lineair bewustzijn vroeg is ontwaakt, omdat ik op heel jonge leeftijd kon klok kijken. Maar nu heeft mijn cranio-sacraal therapeute vastgesteld dat mijn rechterhersenhelft in belangrijke mate de dominante hersenhelft is. En die hersenhelft is met kwantumbewustzijn verbonden. Kwantumbewustzijn gebruiken we bij de verwerking van klank en kleur, terwijl we lineair bewustzijn nodig hebben om een volgorde in de tijd vast te stellen. We hebben beide vormen van bewustzijn nodig, maar die zijn niet altijd voorhanden. Bij mensen met autisme is een blokkade aanwezig die het voor hen moeilijk maakt om het lineaire bewustzijn van de linkerhersenhelft te ontwikkelen.

Meer lezen

Nieuwsbrief 34

 

Het ontwaken van de schone slaapster

 

Eindelijk is het zover. Ik ga op 8 april in Breda een lezing over graancirkels houden. Dat heb ik jarenlang niet gedaan, omdat ik geen onderzoek naar graancirkels verricht. Maar ik heb dankzij Johan Keijser wel een uitgebreid archief met graancirkels uit de periode 2001 tot en met 2008. Het medium Judith Moore heeft mij in staat gesteld dat archief uit te breiden naar de jaren 2009 tot en met 2011. Zelf heb ik met mijn vrouw Inge de graancirkels van 2012 bezocht. En aan het eind van dat jaar zou lineaire tijd ophouden te bestaan. Dus ik had een mooi overzicht over de jaren die aan die bijzondere gebeurtenis voorafgingen.

Meer lezen

Nieuwsbrief 33

 

De symmetrie van natuurkunde en liefde

 

Fysici in het onderzoeksinstituut CERN bij Genève zijn al een hele tijd bezig de Large Hadron Collider (LHC) op te starten naar een energieniveau dat zo hoog is dat het geheim van schepping in zicht zou moeten komen. Zij hopen dan te achterhalen waaruit de lijm bestaat die de melkwegstelsels bij elkaar houdt. Op 4 juli 2012 hebben zij de ontdekking van het Higgs-deeltje wereldkundig gemaakt. Dat werd het God-deeltje genoemd. Het veld van het Higgs-deeltje is nodig om te verklaren waarom elementaire deeltjes massa hebben.

Meer lezen

Nieuwsbrief 32

 

De andere Maria

 

‘Yes, we can.  Yes, we did.  Yes, we can.  Thank you.  God bless you.  And may God continue to bless the United States of America.’ Daarmee eindigden de acht jaren dat Barack Obama president was. En wat nu? Gaat God voort de VS te zegenen? God hield zich daar al niet mee bezig. De toekomst van de Aarde hangt af van mensen die het licht van liefde kracht bijzetten en een nieuwe schepping manifesteren. De spirituele principes die daarbij een beslissende rol spelen zijn twee jaar geleden door mij op internet gezet en ik ben mij gaan afvragen wat hun diepere betekenis is.

Meer lezen